1. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 3. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 5. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 6. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 7. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 8. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 9. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 10. holodomor

  holodomor, terrorhungersnödenden stora svälten, benämning på den massvält som på 1930-talet huvudsakligen uppstod i den ukrainska delrepublik som då var en del av Sovjetunionen.