1. ulcus

  ulcus, medicinsk benämning på sår (i hud eller slemhinna) som uppkommit till följd av en sjuklig process, till skillnad från sår som uppkommit genom yttre åverkan, vulnus.
 2. ulcus molle

  ulcus molle, detsamma som mjuk schanker.
 3. ulcus cruris

  ulcus cruris, detsamma som bensår.
 4. juxtapyloralt ulcus

  juxtapyloralt ulcus, magsår beläget intill nedre magmunnen.
 5. tolvfingertarmssår

  tolvfingertarmssår, ulcus duodeni , en form av magsårssjukdom.
 6. ulceration

  ulceration, detsamma som ulcus.
 7. ulcerös kolit

  ulcerös kolit, kronisk sårbildande inflammation i tjocktarmens eller ändtarmens slemhinna eller i bådadera.
 8. magsårssjukdom

  magsårssjukdom, magsår, slemhinnesår i magsäck (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarm (ulcus duodeni).

 9. duodenalulcus

  duodenalulcus, ulcus duodeni , slemhinnesår i tolvfingertarmen ( duodenum).
 10. stressulcus

  stressulcus, ytlig sårbildning i magsäckens slemhinna (mera sällan i tolvfingertarmen) i samband med allvarliga skador och sjukdomstillstånd.