1. ullhandskrabba

  ullhandskrabba, kinesisk ullhandskrabba, Eriocheir sinensis, art i familjen krabbor.
 2. ullhandskrabba

  ull`handskrabba subst. ~n ullhandskrabbor ORDLED: ull-hands--krabb-an
  Svensk ordbok
 3. kinesisk ullhandskrabba

  kinesisk ullhandskrabba, se ullhandskrabba.
 4. ullhandskrabbor

  ullhandskrabbor, Eriocheir , släkte östasiatiska krabbor som kännetecknas av sina ”ulliga” klor.
 5. krabbor

  krabbor, Brachyura, infraordning i ordningen tiofotade kräftdjur.
 6. Eriocheir

  Eriocheir , det vetenskapliga namnet på släktet ullhandskrabbor.
 7. vattenbruk

  vattenbruk, akvakultur, odling av fisk, skaldjur och alger.
 8. barlast

  barlast, ballast, ursprungligen sådan fartygslast av sten, sandsäckar eller järn som endast syftade till att ge fartyget erforderlig stabilitet.
 9. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 10. krabba

  krabb`a subst. ~n krabbor ORDLED: krabb-an
  Svensk ordbok