1. umgänge

  um`gänge subst. ~t ~n ORDLED: um--gäng-et
  Svensk ordbok
 2. umgängesrätt

  umgängesrätt, ett barns rätt att umgås med en förälder som är skild från vårdnaden eller med annan person som står barnet särskilt nära, t.ex. en mor- eller farförälder eller en tidigare fosterförälder.
 3. umgängeston

  um`gängeston subst. ~en ORDLED: um-gäng-es--ton-en
  Svensk ordbok
 4. umgängesvett

  um`gängesvett subst. ~et ORDLED: um-gäng-es--vett-et
  Svensk ordbok
 5. umgängesliv

  um`gängesliv subst. ~et ORDLED: um-gäng-es--liv-et
  Svensk ordbok
 6. umgängeskonst

  um`gängeskonst subst. ~en ORDLED: um-gäng-es--konst-en
  Svensk ordbok
 7. umgängesrätt

  um`gängesrätt subst. ~en ORDLED: um-gäng-es--rätt-en
  Svensk ordbok
 8. umgängesform

  um`gängesform subst. ~en ~er ORDLED: um-gäng-es--form-en
  Svensk ordbok
 9. umgängeskrets

  um`gängeskrets subst. ~en ~ar ORDLED: um-gäng-es--krets-en
  Svensk ordbok
 10. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.