1. undantagstillstånd

  undantagstillstånd, situation då myndigheterna i ett land eller ett avgränsat geografiskt område kan tillgripa extraordinära maktbefogenheter.
 2. undantag

  undantag, i Nordsverige födoråd, benämning inom fastighetsrätten på den pensionsliknande förmån av bl.a. fri bostad som en bonde (födorådstagare) i äldre tid kunde förbehålla sig och sin hustru när han överlät sin fastighet, exempelvis till sin son.
 3. undanröjande

  undanröjande, ogiltigförklaring av en dom eller ett beslut som innebär att en högre rätt förklarar den lägre instansens avgörande ogiltigt utan att avkunna en ny dom eller fatta ett nytt beslut i stället för det gamla.
 4. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 5. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 6. undan

  2undan [un`- äv. un´-] prep. ORDLED: und-an
  Svensk ordbok
 7. undan

  1undan [un`- äv. un´-] adv. ORDLED: und-an
  Svensk ordbok
 8. sekularisering

  sekularisering, processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande.
 9. blitzen

  blitzen, benämning på den tyska bomboffensiven mot brittiska städer från hösten 1940 till våren 1941.

 10. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.