1. undandra

  un`dandra äv. un`dandraga verb undandrog undandragit, pres. undandrar äv. undandrager ORDLED: und-an--drag-it SUBST.: undandragande, undandragning
  Svensk ordbok
 2. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 3. Arthur Schopenhauer

  Schopenhauer, Arthur, född 22 februari 1788, död 21 september 1860, tysk filosof.
 4. atomubåt

  atomubåt, ubåt som drivs med kärnenergi.
 5. nonsens

  nonsens, nonsenslitteratur, vers eller prosa som kan framstå som avsiktligt allvarlig men där all rimlighet är upphävd.
 6. in effigie

  in effigie, rättshistorisk term.
 7. tesaurering

  tesaurering, ekonomisk term som innebär att hushåll och företag undandrar pengar från cirkulationen och därmed ökar sina innehav av kontanter utöver vad som behövs för normala affärstransaktioner.
 8. oredlighet mot borgenärer

  oredlighet mot borgenärer, brott mot borgenärer som föreligger bl.a. när en gäldenär på eller är nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde eller, när konkurs är nära förestående, ur Sverige för bort egendom av betydande värde eller, i konkurs, undandrar eller undanhåller konkursförvaltaren någon tillgång.
 9. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 10. Paul Claudel

  Claudel, Paul, född 6 augusti 1868, död 23 februari 1955, fransk diplomat och författare, 1946 invald i Franska akademien; bror till Camille Claudel.