1. undandra

  un`dandra äv. un`dandraga verb undandrog undandragit, pres. undandrar äv. undandrager ORDLED: und-an--drag-it SUBST.: undandragande, undandragning
  Svensk ordbok
 2. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 3. Arthur Schopenhauer

  Schopenhauer, Arthur, född 22 februari 1788, död 21 september 1860, tysk filosof.
 4. nonsens

  nonsens, nonsenslitteratur, vers eller prosa som kan framstå som avsiktligt allvarlig men där all rimlighet är upphävd.
 5. fanflykt

  fanflykt, att ”svika fanan”, hävdvunnet militärt begrepp innebärande att i krig undandra sig ålagd plikt, t.ex. att överge en stridsställning, ett postställe etc. eller, allra värst, desertering.
 6. atomubåt

  atomubåt, ubåt som drivs med kärnenergi.
 7. nosgrimma

  nosgrimma, del av hästbetsel som spänns runt nosrygg och underkäke för att hindra hästen från att undandra sig bettets verkan genom att gapa.
 8. in effigie

  in effigie, rättshistorisk term.
 9. reseförbud

  reseförbud, straffprocessuellt tvångsmedel som meddelas av domstol för den som utan att vara anhållen eller häktad misstänks för svårare brott och kan misstänkas avvika eller undandra sig lagföring eller straff.
 10. tesaurering

  tesaurering, ekonomisk term som innebär att hushåll och företag undandrar pengar från cirkulationen och därmed ökar sina innehav av kontanter utöver vad som behövs för normala affärstransaktioner.