1. undanflykt

  un`danflykt subst. ~en ~er ORDLED: und-an--flykt-en
  Svensk ordbok
 2. Lennart Hjulström

  Hjulström, Lennart, född 1938, regissör och skådespelare, son till Filip Hjulström.
 3. Majken Johansson

  Johansson, Majken, född Zaar, 1930–93, författare och översättare.

 4. slingerbult

  sling`erbult subst. ~en ~ar ORDLED: slinger--bult-en
  Svensk ordbok
 5. omsvep

  omsvep [åm`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: om--svep-et
  Svensk ordbok
 6. hjälpreda

  hjäl`preda subst. ~n hjälpredor ORDLED: hjälp--red-an
  Svensk ordbok
 7. svänga sig

  sväng`a sig verb svängde svängt, pres. svänger ORDLED: sväng-er
  Svensk ordbok
 8. slingra

  sling`ra verb ~de ~t ORDLED: slingr-ar SUBST.: slingrande, slingring
  Svensk ordbok