1. undanröja

  un`danröja verb undanröjde undanröjt, pres. undanröjer ORDLED: und-an--röj-er SUBST.: undanröjande, undanröjning
  Svensk ordbok
 2. undanröjande

  undanröjande, ogiltigförklaring av en dom eller ett beslut som innebär att en högre rätt förklarar den lägre instansens avgörande ogiltigt utan att avkunna en ny dom eller fatta ett nytt beslut i stället för det gamla.
 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. funktionalism

  funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och amerikansk sociologi som lägger tonvikten på analysen av de sociokulturella fenomenens funktion.
 5. Johann Wolfgang Goethe

  Goethe (från 1782 von Goethe), Johann Wolfgang, född 28 augusti 1749, död 22 mars 1832, tysk författare.
 6. kvinnoemancipation

  kvinnoemancipation, under 1800-talet uppkommen benämning på arbetet för kvinnans frigörelse.
 7. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 8. konkurrenslagen

  konkurrenslagen, en lag som ska undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.
 9. förebyggande hälso- och sjukvård

  förebyggande hälso- och sjukvård, samlingsterm för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras.
 10. freds- och konfliktforskning

  freds- och konfliktforskning, fredsforskning, vetenskap som i huvudsak vuxit fram och institutionaliserats sedan mitten av 1950-talet.