1. undantagstillstånd

  undantagstillstånd, situation då myndigheterna i ett land eller ett avgränsat geografiskt område kan tillgripa extraordinära maktbefogenheter.
 2. undantag

  undantag, i Nordsverige födoråd, benämning inom fastighetsrätten på den pensionsliknande förmån av bl.a. fri bostad som en bonde (födorådstagare) i äldre tid kunde förbehålla sig och sin hustru när han överlät sin fastighet, exempelvis till sin son.
 3. undanta

  un`danta äv. un`dantaga verb undantog undantagit undantagen undantagna, pres. undantar äv. undantager ORDLED: und-an--tag-it SUBST.: undantagande; undantag
  Svensk ordbok
 4. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO.
 5. undantagskrets

  undantagskrets, den grupp av arbetstagare inom avtalsområdet för ett kollektivavtal som enligt bestämmelser i avtalet inte omfattas av detta, t.ex. vissa arbetstagare i företagsledande ställning.
 6. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 7. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 8. undantaga

  undantaga se undanta
  Svensk ordbok
 9. undantag

  un`dantag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: und-an--tag-et
  Svensk ordbok
 10. undantagslös

  un`dantagslös adj. ~t ORDLED: und-an-tags--lös
  Svensk ordbok