1. undantag

  undantag, i Nordsverige födoråd, benämning inom fastighetsrätten på den pensionsliknande förmån av bl.a. fri bostad som en bonde (födorådstagare) i äldre tid kunde förbehålla sig och sin hustru när han överlät sin fastighet, exempelvis till sin son.
 2. undantag

  un`dantag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: und-an--tag-et
  Svensk ordbok
 3. undantagstillstånd

  undantagstillstånd, situation då myndigheterna i ett land eller ett avgränsat geografiskt område kan tillgripa extraordinära maktbefogenheter.
 4. undantagskrets

  undantagskrets, den grupp av arbetstagare inom avtalsområdet för ett kollektivavtal som enligt bestämmelser i avtalet inte omfattas av detta, t.ex. vissa arbetstagare i företagsledande ställning.
 5. undantaga

  undantaga se undanta
  Svensk ordbok
 6. undantagandes

  un`dantagandes prep. ORDLED: und-an--tag-and-es
  Svensk ordbok
 7. undantagslös

  un`dantagslös adj. ~t ORDLED: und-an-tags--lös
  Svensk ordbok
 8. undantagsvis

  un`dantagsvis adv. ORDLED: und-an-tags-vis
  Svensk ordbok
 9. undantagstillstånd

  un`dantagstillstånd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: und-an-tags--till-stånd-et
  Svensk ordbok
 10. undantagsfall

  un`dantagsfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: und-an-tags--fall-et
  Svensk ordbok