1. underbar

  un`derbar adj. ~t ORDLED: under-bar
  Svensk ordbok
 2. underbarn

  underbarn, barn som uppvisar speciella talanger och märkliga prestationer inom något område, t.ex. schackspel, matematik eller musik.
 3. underbarn

  un`derbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: under--barn-et
  Svensk ordbok
 4. underben

  underben, nedre delen av benet.
 5. underben

  un`derben subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: under--ben-et
  Svensk ordbok
 6. cirkulärgips

  cirkulärgips, gipsbandage som helt omsluter en extremitetsdel, t.ex. vid behandling av fraktur på underben eller arm.
 7. mirakel

  mirakel, underbar, uppseendeväckande händelse, oförklarlig och därför vanligen uppfattad som övernaturlig.
 8. ulcus cruris

  ulcus cruris, detsamma som bensår.
 9. hjortdjur

  hjortdjur är en familj hovdjur.
 10. crus

  crus ingår i anatomiska benämningar som crus cerebri, storhjärnsskänkeln på hjärnstammens framsida (innehållande nervbanor till muskulaturen), och crus penis respektive clitoridis, penis- respektive klitorisskänkeln med fäste vid blygdbenet.