1. underbygga

  un`derbygga verb underbyggde underbyggt, pres. underbygger ORDLED: under--bygg-er SUBST.: underbyggande; underbyggnad
  Svensk ordbok
 2. empirisk

  empirisk (jämför empiri), grundad på erfarenheten.
 3. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. ekonomisk historia

  ekonomisk historia, studiet av ekonomisk förändring eller stagnation i förfluten tid.
 6. kontinentalförskjutningsteorin

  kontinentalförskjutningsteorin, kontinentaldriftsteorin, en av Alfred Wegener 1912 framlagd teori som innebar att dagens kontinenter en gång hängt ihop i en enda landmassa, av Wegener benämnd Pangea (’allt land’), som sedan efter hand splittrats i mindre delar (dagens kontinenter) vilka förskjutits till sina nuvarande lägen.
 7. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.
 8. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 9. koloss

  koloss, enorm konstruktion, särskilt skulptural sådan.
 10. arbetardiktning

  arbetardiktning, begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat.