1. underlätta

  un`derlätta verb ~de ~t ORDLED: under--lätt-ar SUBST.: underlättande, underlättning
  Svensk ordbok
 2. fällning

  fällning, fast substans som uppkommer när två lösningar blandas och dessa reagerar med varandra på sådant sätt att en löslig och en olöslig fraktion bildas.
 3. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 4. jul

  jul, den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse (fornsvenska Kristi födslodagher eller Herrens födslodagher, på latin in nativitate Domini eller dies natalis).
 5. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 6. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 7. valross

  valross, Odobenus rosmarus, den enda arten i sälfamiljen valrossar ( Odobenidae).
 8. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.
 9. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 10. marknad

  marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.