1. underlag

  un`derlag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: under--lag-et
  Svensk ordbok
 2. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.

 3. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 4. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 5. Frankenstein

  Frankenstein, titelpersonen i Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein, eller den moderne Prometheus (1818), som genom medicinska experiment skapar ett monster av mänskliga likdelar.
 6. energiflöde

  energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.
 7. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 8. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.

 9. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 10. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.