1. underskattning

  un`derskattning subst. ~en ~ar ORDLED: under--skatt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Jean Calvin

  Calvin (egentligen Cauvin), Jean, född 10 juli 1509, död 27 maj 1564, fransk-schweizisk reformator, född i Picardie, död i Genève.
 3. metakognition

  metakognition, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.
 4. bias

  bias, snedvridning. Inom statistiken systematiska fel i urval, skattningar m.m.
 5. Narva

  Narva, stad i nordöstra Estland, vid gränsen till Ryska federationen; 57 100 invånare (2017).

 6. bomullsindustri

  bomullsindustri, industrigren inom textilindustrin, och därmed också inom TEKO-industrin, som tillverkar garn och vävnader av bomullsplantans fibrer.
 7. UNO

  UNO, Utredningen om narkotikamissbrukets omfattning, undersökning avsedd att uppskatta antalet personer med tungt narkotikamissbruk i Sverige, definierat som ”dagligt eller så gott som dagligt missbruk av narkotika och allt injektionsmissbruk, oavsett frekvens”.

 8. statistik

  statistik, dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras.
 9. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.
 10. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.