1. understryka

  un`derstryka verb underströk understrukit understruken understrukna, pres. understryker ORDLED: under--stryk-er SUBST.: understrykande, understrykning
  Svensk ordbok
 2. Gittan Jönsson

  Jönsson, Birgitta ( Gittan), född 1948, konstnär.
 3. kabuki

  kabuki, japansk teaterform som uppstod vid 1600-talets början då tempeldansösen Okuni tillsammans med andra kvinnor uppförde danser på Kamoflodens torra strandbädd i Kyoto.
 4. Alphonse Mucha

  Mucha, Alphonse (egentligen Alfons Maria), 1860–1939, tjeckisk konstnär, verksam i Paris 1888–1904 och i New York 1904–10.
 5. Per Krafft

  Krafft, Per, d.ä., 1724–93, porträttmålare.
 6. kvantitativ

  kvantitativ, som avser kvantiteten.
 7. kvalitativ

  kvalitativ, som avser kvaliteten.
 8. Edward Hicks

  Hicks, Edward, 1780–1849, amerikansk konstnär, kväkarpredikant.
 9. Vespasianus

  Vespasianus ( Titus Flavius Vespasianus), född i november 9 e.Kr., död 24 juni 79 e.Kr., romersk kejsare från 69, grundare av den flaviska dynastin.
 10. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.