1. understundom

  understun`dom adv. ORDLED: under--stund-om
  Svensk ordbok
 2. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 3. blåbärsgranskog

  blåbärsgranskog, den vanligaste skogstypen i Norden och samtidigt slutstadiet i vegetationsutvecklingen på marker som inte brunnit på lång tid och som nu bär annan vegetation, t.ex. vissa hagmarker, hyggen, blåbärsbjörkskog och framför allt granskog, särskilt i norra Sverige.
 4. Geb

  Geb, Keb, fornegyptisk gudomlighet, personifikationen av jorden.
 5. Torbjörn Tännsjö

  Tännsjö, Torbjörn, född 1946, filosof och samhällsdebattör, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet sedan 2002, professor i samma ämne vid Göteborgs universitet 1995–2001.

 6. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.

 7. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 8. Tunisien

  Tunisien, stat i Nordafrika.

 9. guld

  guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen.