1. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO.
 2. undertecknad

  un`dertecknad substantiverat adj., plur. ~e ORDLED: under--teckn-ad
  Svensk ordbok
 3. opiumkriget

  opiumkriget, väpnad konflikt 1839–42 mellan Storbritannien och Kina.
 4. NAFTA

  NAFTA, North American Free Trade Agreement, spanska Tratado de Libre Comercio de América del Norte,  handels- och investeringsavtal mellan Canada, Mexico och USA. 

 5. Benjamin Franklin

  Franklin, Benjamin, född 17 januari 1706, död 17 april 1790, amerikansk publicist, vetenskapsman och politiker.
 6. NATO

  NATO, North Atlantic Treaty Organisation, Atlantpaktens organisation.

 7. axelmakterna

  axelmakterna, i egentlig mening benämning på Tyskland och Italien 1936–43, i vidare mening även på länder förbundna med dessa gentemot de allierade under andra världskriget: Bulgarien, Finland, Japan, Rumänien och Slovakien.
 8. Versaillesfreden

  Versaillesfreden, fredsfördraget 1919 mellan Tyskland och dess fiender i första världskriget, undertecknat i slottet i Versailles 28 juni 1919.

 9. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 10. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.