1. undervärdera

  un`dervärdera verb ~de ~t ORDLED: under--värd-er-ar SUBST.: undervärderande, undervärdering
  Svensk ordbok
 2. Edward Gibbon

  Gibbon, Edward, 1737–94, brittisk historiker.
 3. Joseph Haydn

  Haydn, Joseph, född 31 mars 1732, död 31 maj 1809, österrikisk tonsättare.
 4. förringa

  förring´a verb ~de ~t ORDLED: för-ring-ar SUBST.: förringande
  Svensk ordbok
 5. valuta

  valu`ta subst. ~n valutor ORDLED: val-ut-an
  Svensk ordbok
 6. arbete

  ar`bete subst. ~t ~n ORDLED: arbet-et
  Svensk ordbok