1. undvara

  un`dvara verb ~de, ~t äv. undvarit, pres. ~r ORDLED: und--var-ar SUBST.: undvarande
  Svensk ordbok
 2. dopp i grytan

  dopp i grytan, doppa, en traditionell inledning på julfirandet i större delen av Sverige.
 3. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 4. skeppsljus

  skeppsljus, numera fartygsljus, förr och i allmänt språkbruk lanternor, ljus som skall föras av fartyg enligt bestämmelser i de internationella sjövägsreglerna.
 5. obligat

  obligat, en beledsagande instrumentalstämma som är så karakteristiskt utformad att den inte kan undvaras.
 6. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 7. danska

  danska, nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danska medborgare, 5,1 miljoner (2010).
 8. umbära

  um`bära verb umbar umburit, pres. umbär ORDLED: um--bur-it SUBST.: umbärande
  Svensk ordbok
 9. omistlig

  o`mistlig adj. ~t ORDLED: o--mist-lig
  Svensk ordbok
 10. karens

  karen´s subst. ~en ORDLED: kar-ens-en
  Svensk ordbok