1. ungturkar

  ungturkar, benämning på en sammanslutning av turkiska reformgrupper, bildad i Thessaloniki för att tvinga sultanen Abdülhamid II att återinföra 1877 års avskaffade konstitution och fortsätta reformpolitiken.
 2. ungtjur

  ungtjur, i slaktledet inom kategorin ungnöt benämning på okastrerat handjur av nötkreatur som endast har obetydlig förbening av tornutskotten på de främsta bröstkotorna.
 3. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 4. ungtupp

  ung`tupp subst. ~en ~ar ORDLED: ung--tupp-en
  Svensk ordbok
 5. ungturk

  ung`turk subst. ~en ~ar ORDLED: ung--turk-en
  Svensk ordbok
 6. tallium

  tallium, metalliskt, giftigt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Tl.
 7. Mona Sahlin

  Sahlin, Mona, född Andersson 9 mars 1957, politiker (socialdemokrat), partiordförande 2007–11, statsråd 1990–91, 1994–95 och 1998–2006, riksdagsledamot 1982–96 samt 2002–11. 

 8. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 9. miljonprogrammet

  miljonprogrammet, sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75.
 10. brackvatten

  brackvatten, bräckt vatten, havsvatten med en salinitet, salthalt (jämför hav, Havens kemi: Bestämning av salthalten), som ligger mellan oceanens ca 35 ‰ och sötvattens ca 0,3 ‰; i praktiken sätter man ofta intervallet till 0,5–30 ‰.