1. unikum

  unikum, unicum, numismatiskt föremål (mynt, sedel, pollett eller medalj), frimärke, postal försändelse m.m., som bara existerar i ett enda exemplar.
 2. unik

  uni´k adj. ~t ORDLED: un-ik
  Svensk ordbok
 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 6. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 7. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 8. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 9. etnocentrism

  etnocentrism, benägenhet eller tendens att se sin egen kultur som central samt att bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det egna kultursystemet.
 10. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.