1. unik

  uni´k adj. ~t ORDLED: un-ik
  Svensk ordbok
 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. unikum

  unikum, unicum, numismatiskt föremål (mynt, sedel, pollett eller medalj), frimärke, postal försändelse m.m., som bara existerar i ett enda exemplar.
 6. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 7. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 8. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 9. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.