1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.

 3. upplysningstiden

  upplysningstiden, se upplysningen.
 4. Uppland

  Uppland är ett landskap i Svealand.

 5. upphovsrätt

  upphovsrätt, auktorrätt, den ensamrätt som författare och andra upphovsmän har till sina verk.
 6. uppsägning

  uppsägning, ensidig förklaring av part i anställnings- eller kollektivavtal att avtalet ska upphöra.
 7. upplyst despotism

  upplyst despotism, benämning som främst avser 1700-talets kungliga maktutövning som på flera håll i Europa ägde rum i enväldiga former men som idémässigt moderniserats i enlighet med upplysningens grundsatser.
 8. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 9. uppståndelse

  uppståndelse, de dödas uppståndelse, uppväckelse till fullkomligt och evigt liv efter döden eller på ”den yttersta dagen”.
 10. uppror

  uppror, högmålsbrott som innebär att någon med vapenmakt eller annat våld företar handling för att omstörta statsskicket eller agerar så att fara för uppsåtets förverkligande uppstår.