1. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 2. upptag

  upptag, jägarterm för det moment under jakt med drivande hund då djuret skräms upp och drevet börjar.
 3. uppflog

  uppflog, jägarterm för att en fågel lyfter, flyger upp.
 4. uppsamlingsväg

  uppsamlingsväg, skogsväg i de yttersta förgreningarna av ett vägnät med huvudsaklig uppgift att fånga upp virkesflödet från omkringliggande skog.
 5. uppsamlingsgata

  uppsamlingsgata, gata som samlar upp trafiken från ett bostadsområdes lokalgator och matar den till större huvudgator.
 6. uppskrivning

  uppskrivning, redovisningsterm som innebär att vissa anläggningstillgångar som äger ett tillförlitligt och bestående värde väsentligt överstigande det som baseras på anskaffningsvärdet får skrivas upp till detta högre värde.
 7. uppsprångsjakt

  uppsprångsjakt, jaktmetod som innebär att jägaren skjuter det vilt som springer upp framför honom.
 8. upprop

  upprop är när någon läser upp namn på personer för att kontrollera vilka som är närvarande.
 9. uppkvark

  uppkvark, u-kvark, en av de fundamentala kvarkarna som bygger upp alla starkt växelverkande elementarpartiklar.
 10. uppvärmning

  uppvärmning av bostäder och andra hus har förändrats mycket bara under 1900-talet.