1. uppåtgående

  1upp`åtgående adj., ingen böjning ORDLED: upp-åt--gå-ende
  Svensk ordbok
 2. uppåtgående

  2upp`åtgående subst. ~t ORDLED: upp-åt--gå-end-et
  Svensk ordbok
 3. hävning

  hävning, uppåtgående luftrörelse i atmosfären.
 4. ascendens

  ascendens, anatomisk term: uppåtstigande, uppåtgående; används i benämningar på organ eller organdelar, t.ex. aorta ascendens, colon ascendens, den uppåtstigande delen av aorta respektive tjocktarmen.
 5. vindsiktning

  vindsiktning, kemiteknisk metod att med hjälp av en luft- eller annan gasström separera partiklar efter kornstorlek eller form ur en blandning (ett fastfas–gasfassystem).
 6. självdrag

  självdrag, byggteknisk term för den uppåtgående gas- eller luftströmning som fås i skorstenar eller i vertikala ventilationskanaler på grund av att rökgasen i skorstenen eller luften i ventilationskanalen är varmare, och därmed lättare, än uteluften.
 7. Einar Hansson

  Hansson, Einar, 1899–1927, skådespelare.
 8. nålning

  nålning, metod för framställning av nålfilt genom att mekaniskt binda fibrerna i flor eller vadd, som därvid ökar i täthet och styrka.
 9. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

 10. avancerad flygning

  avancerad flygning, konstflygning, omfattar manövrer med flygplan vid vilka definitionsmässigt bankningsvinkeln (lutningsvinkeln) är minst 60° och pitchvinkeln (stigvinkeln) minst 30°, som t.ex. vid looping eller roll.