1. uppdragstagare

  uppdragstagare, den som åtar sig att utföra arbete åt annan utan att vara anställd hos denne, t.ex. en hantverkare som träffar avtal med en kund om ett arbete.
 2. uppdragsfullmakt

  uppdragsfullmakt, detsamma som muntlig fullmakt.
 3. uppdrag

  upp`drag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--drag-et
  Svensk ordbok
 4. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 5. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 6. profet

  profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud att föra fram gudens budskap.
 7. mandat

  mandat, politiskt uppdrag i riksdag eller kommunal församling för en vald representant.
 8. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 9. Stefan Löfven

  Löfven, Stefan, född 21 juli 1957, fackföreningsman och politiker (socialdemokrat), ordförande i IF Metall 2006–12, partiledare för Socialdemokraterna sedan 2012, statsminister sedan 2014.

 10. uppdragsforskning

  uppdragsforskning, forskning vid vetenskapliga institutioner som bedrivs på uppdrag av utomstående, t.ex. myndigheter eller företag, vilka också svarar för finansieringen.