1. uppehälle

  upp`ehälle subst. ~t ORDLED: uppe--häll-et
  Svensk ordbok
 2. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 3. gröna vågen

  gröna vågen, företeelse med tyngdpunkt på 1970-talet som innebar att unga personer, ofta med små barn, flyttade från storstäderna ut på landet till små gårdar, där de ”nära naturen” sökte leva ett enkelt liv utan moderna bekvämligheter.
 4. Eva

  Eva, enligt den äldre av de båda skapelseberättelserna i Första Mosebok Adams hustru och den första kvinnan; jämför Adam.
 5. rättshjälp

  rättshjälp, ekonomiskt stöd som enligt rättshjälpslagen kan ges till fysisk person eller dödsbo som inte har tillräckliga egna ekonomiska resurser för att tillvarata sitt intresse i en rättslig angelägenhet.
 6. båtsman

  båtsman, indelt militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp.
 7. Mary Anning

  Anning, Mary, 1799–1847, brittisk amatörpaleontolog, känd för sina upptäckter av flera olika slags förhistoriska reptiler.
 8. Svält

  Svält, Sult, roman av den norske författaren Knut Hamsun, utgiven 1890.

 9. majvisa

  majvisa, sång att framföra under majfirandet, främst vid majsjungningen.

 10. lagen om eget boende

  lagen om eget boende, ebolagen, bestämmelser om bistånd och boende för asylsökande med flera.