1. uppehåll

  uppehåll är ett stopp som man gör innan man fortsätter igen.
 2. uppehåll

  upp`ehåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: uppe--håll-et
  Svensk ordbok
 3. uppehållstillstånd

  uppehållstillstånd är tillstånd att få stanna i ett land som man inte är medborgare i.

 4. uppehålla

  upp`ehålla verb uppehöll uppehållit uppehållen uppehållna, pres. uppehåller ORDLED: uppe--håll-er SUBST.: uppehållande
  Svensk ordbok
 5. uppehålla sig

  upp`ehålla sig verb uppehöll uppehållit, pres. uppehåller ORDLED: uppe--håll-er
  Svensk ordbok
 6. uppehållsort

  upp`ehållsort subst. ~en ~er ORDLED: uppe-hålls--ort-en
  Svensk ordbok
 7. uppehållsväder

  upp`ehållsväder subst. uppehållsvädret ORDLED: uppe-hålls--vädr-et
  Svensk ordbok
 8. uppehållstillstånd

  upp`ehållstillstånd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: uppe-hålls--till-stånd-et
  Svensk ordbok
 9. permanent uppehållstillstånd

  permanent uppehållstillstånd, PUT, tillstånd enligt utlänningslagen för utlänning att utan tidsbegränsning vistas i Sverige.

 10. Ragnar Thoursie

  Thoursie, Ragnar, född 30 september 1919, död 12 juli 2010, författare, byråchef vid Arbetsmarknadsstyrelsen 1972–85.