1. uppehåll

  uppehåll är ett stopp som man gör innan man fortsätter igen.
 2. uppehåll

  upp`ehåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: uppe--håll-et
  Svensk ordbok
 3. uppehållstillstånd

  uppehållstillstånd, tillstånd för utlänning att resa in i och vistas i Sverige under viss tid, tidsbegränsat uppehållstillstånd, eller utan tidsbegränsning, permanent uppehållstillstånd.

 4. uppehålla

  upp`ehålla verb uppehöll uppehållit uppehållen uppehållna, pres. uppehåller ORDLED: uppe--håll-er SUBST.: uppehållande
  Svensk ordbok
 5. uppehålla sig

  upp`ehålla sig verb uppehöll uppehållit, pres. uppehåller ORDLED: uppe--håll-er
  Svensk ordbok
 6. uppehållsort

  upp`ehållsort subst. ~en ~er ORDLED: uppe-hålls--ort-en
  Svensk ordbok
 7. uppehållsväder

  upp`ehållsväder subst. uppehållsvädret ORDLED: uppe-hålls--vädr-et
  Svensk ordbok
 8. uppehållstillstånd

  upp`ehållstillstånd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: uppe-hålls--till-stånd-et
  Svensk ordbok
 9. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 10. späckhuggare

  späckhuggare, Orcinus orca, art i tandvalsfamiljen delfiner.