1. uppfostra

  upp`fostra verb ~de ~t ORDLED: upp--fostr-ar SUBST.: uppfostrande, uppfostring; uppfostran
  Svensk ordbok
 2. uppfostran

  uppfostran, överföring av normer och värderingar från en generation till nästa.
 3. uppfostran

  upp`fostran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: upp--fostr-an
  Svensk ordbok
 4. fri uppfostran

  fri uppfostran, uppfostringspraxis som förespråkar minsta möjliga tryck på barnet från omgivningen.
 5. guvernant

  guvernant,, kvinna som är anställd i en familj för barnens uppfostran och undervisning.
 6. Mowgli

  Mowgli, pojken som föds upp och uppfostras av djuren i Rudyard Kiplings ”The Jungle Book” (1894; ”Djungelboken”).
 7. Bagheera

  Bagheera, den svarta pantern som tillsammans med björnen Baloo uppfostrar Mowgli i Rudyard Kiplings ”The Jungle Book” (1894; ”Djungelboken”).
 8. Baloo

  Baloo, läppbjörnen som tillsammans med pantern Bagheera uppfostrar Mowgli i Rudyard Kiplings ”The Jungle Book” (1894; ”Djungelboken”).
 9. Anthelme Brillat-Savarin

  Brillat-Savarin, Jean Anthelme, 1755–1826, fransk finsmakare, jurist.
 10. institut

  institut, inom juridiken samlingsterm för de regler som gäller för ett visst avgränsat område, t.ex. äktenskap.