1. uppfylla

  upp`fylla verb uppfyllde uppfyllt, pres. uppfyller ORDLED: upp--fyll-er SUBST.: uppfyllande; uppfyllelse (till 1)
  Svensk ordbok
 2. uppfyllelse

  upp`fyllelse subst. ~n ORDLED: upp--fyll-els-en
  Svensk ordbok
 3. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 4. Bund deutscher Mädel

  Bund deutscher Mädel, BDM, de tyska nazisternas ungdomsorganisation för flickor.
 5. passivhus

  passivhus, byggnad för vilken termisk komfort uppnås genom förvärmning eller förkylning av det friskluftstillskott som krävs för god inomhusluftkvalité, utan behov av återcirkulerad luft.
 6. Douglas MacArthur

  MacArthur, Douglas, född 26 januari 1880, död 5 april 1964, amerikansk militär, brigadgeneral 1918 och general 1930.
 7. kontraktsbrott

  kontraktsbrott, en parts underlåtenhet att uppfylla ett avtal, se avtalsbrott.
 8. Moderna museet

  Moderna museet, Stockholm, 1958–99 Statens konstmuseers avdelning för 1900-talets konst, sedan 1999 en egen myndighet.
 9. kommutativ operation

  kommutativ operation, matematisk operation som uppfyller en kommutativ lag.
 10. pro forma

  pro forma, för formens skull, för att uppfylla alla formaliteter; för syns skull.