1. obehörig befattning med hemlig uppgift

  obehörig befattning med hemlig uppgift, brott mot rikets säkerhet som innebär att man, utan uppsåt att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer hemlig uppgift, vilkens uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller för rikets säkerhet.
 2. uppgift

  upp`gift subst. ~en ~er ORDLED: upp--gift-en
  Svensk ordbok
 3. Nordkorea

  Nordkorea, Demokratiska folkrepubliken Korea, stat i Östasien.

 4. Syrien

  Syrien, stat i Mellanöstern.

 5. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 6. merkantilism

  merkantilism, från 1300- till 1700-talet handelskapitalism, ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.
 7. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 8. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 9. förvaltning

  förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning.
 10. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.