1. uppgiven

  upp`given adj. uppgivet uppgivna ORDLED: upp--giv-en
  Svensk ordbok
 2. uppgivenhetssymtom

  uppgivenhetssymtom, benämning som används inom sjukvård och socialvård när det gäller personer som i en utsatt livssituation visar tecken på nedstämdhet och apati.
 3. suveränitet

  suveränitet, folkrättslig term för en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till andra stater ( extern suveränitet) och för dess maktmonopol inom det egna territoriet ( intern suveränitet).
 4. uppgivenhet

  upp`givenhet subst. ~en ORDLED: upp--giv-en-het-en
  Svensk ordbok
 5. Brest-Litovsk-freden

  Brest-Litovsk-freden, fredsavtal mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Tyskland, Österrike–Ungern, Bulgarien och Turkiet, slutet i Brest-Litovsk (numera Brest) 3 mars 1918.
 6. kapitulation

  kapitulation, folkrättslig term avseende den handling varmed väpnat motstånd uppges (dagtingan).

 7. IT-säkerhet

  IT-säkerhet, samlingsterm för allt som rör säkerhet för data i IT-system.
 8. Key

  Key, släkt som härstammar från löjtnanten och strandridaren Fredrik Key (död 1687) i Kalmar.
 9. uppgiva

  uppgiva se uppge
  Svensk ordbok
 10. uppgivelse

  upp`givelse subst. ~n ORDLED: upp--giv-els-en
  Svensk ordbok