1. upphöra

  upp`höra verb upphörde upphört, pres. upphör ORDLED: upp--hör-de SUBST.: upphörande
  Svensk ordbok
 2. brosk

  brosk, hos djur, inklusive människa, stödjevävnader bestående av celler omgivna av en mellansubstans, matrix.
 3. alltings återställelse

  alltings återställelse, tanken att det onda en gång skall upphöra och Gud bli ”allt i alla”, se apokatastasis.
 4. smorzando

  smorzando, förkortat smorz., musikalisk föredragsbeteckning: bortdöende.
 5. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 6. hjärtinfarkt

  hjärtinfarkt, myokardinfarkt, vardagligt hjärtattack, akut sjukdomstillstånd med vävnadsundergång (celldöd) hos en del av hjärtmuskulaturen, beroende på otillräcklig syre- och näringstillförsel.

 7. räntebidrag

  räntebidrag, statlig bostadsbyggnadssubvention för ny- eller ombyggnad av bostäder.
 8. seponera

  seponera, inom medicinen term för att upphöra med, avsluta, sätta ut, en behandling.
 9. återställelse

  återställelse, alltings återställelse , tanken att det onda en gång skall upphöra och Gud bli ”allt i alla”, se apokatastasis.
 10. intermittent

  intermittent , förlöpande med upprepade avbrott.