1. uppkastning

  uppkastning, se kräkning.
 2. uppkastning

  upp`kastning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--kast-ning-en
  Svensk ordbok
 3. endozoisk spridning

  endozoisk spridning, förhållandet att växters spridningskroppar äts av djur och sprids med djurens exkrementer och uppkastningar.
 4. fosforförgiftning

  fosforförgiftning orsakas av vit (gul) fosfor.
 5. Birger Wassenius

  Wassenius, Birger, 1687–1771, naturvetare och skolman.
 6. ekorrbär

  ekorrbär, Maianthemum bifolium, art i familjen sparrisväxter.
 7. kräkning

  krä`kning subst. ~en ~ar ORDLED: kräk-ning-en
  Svensk ordbok
 8. kasta upp

  kasta upp´ verb kastade kastat ORDLED: kast-ar SUBST.: uppkastande, uppkastning
  Svensk ordbok