1. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 2. uppkomst

  upp`komst subst. ~en ORDLED: upp--komst-en
  Svensk ordbok
 3. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 4. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 5. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 6. big bang

  big bang är en engelsk benämning på universums uppkomst, se stora smällen.
 7. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 8. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 9. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 10. civilisation

  civilisation, ett – ofta enligt västerländska värderingar – kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick; en enskild kultur eller samhällsform med dessa egenskaper.