1. upplåta

  upp`låta verb upplät upplåtit upplåten upplåtna, pres. upplåter ORDLED: upp--låt-er SUBST.: upplåtande; upplåtelse (till 1)
  Svensk ordbok
 2. upplåtelse

  upplåtelse, juridisk term för det fall att någon medger annan en begränsad rätt att under viss tid förfoga över ett objekt, t.ex. genom att hyra det.
 3. upplåtelse

  upp`låtelse subst. ~n ~r ORDLED: upp--låt-els-en
  Svensk ordbok
 4. jaktarrende

  jaktarrende, upplåtelse av jakträtt mot ersättning.
 5. jordbruksarrende

  jordbruksarrende, arrendeform där jord upplåts till brukande.
 6. gravrätt

  gravrätt, nyttjanderätt till gravplats enligt begravningslagen (1990:1144).
 7. exklusivlicens

  exklusivlicens, att en immaterialrättighet (patent, upphovsrätt, varumärke, mönster m.m.) eller skyddad know-how kan upplåta licens till någon annan att utnyttja rättigheten, i regel mot ersättning.
 8. bostadsrättsförening

  bostadsrättsförening, en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.
 9. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 10. webbhotell

  webbhotell, Internettjänst som innebär att ett företag upplåter utrymme på en särskild dator (webbserver) för hemsidor (HTML-dokument) åt företag eller privatpersoner som inte har egen webbserver.