1. upplysa

  upp`lysa verb upplyste upplyst, pres. upplyser ORDLED: upp--lys-er SUBST.: upplysande, upplysning
  Svensk ordbok
 2. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 3. facklitteratur

  facklitteratur, den del av litteraturen som omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande texter; jämför skönlitteratur.
 4. illustration

  illustration (latin illustratio, av illustro ’upplysa’, ’bestråla’), bild som beledsagar och belyser en text, se bokillustration.
 5. Victoria Benedictsson

  Benedictsson, Victoria, född Bruzelius, född 6 mars 1850, död 23 juli 1888, författare; pseudonym Ernst Ahlgren.
 6. bevisbörda

  bevisbörda, bevisskyldighet, skyldighet i rättegång för part att prestera tillräckligt stark bevisning beträffande ett sakförhållande som åberopats till grund för talan.
 7. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 8. Gregorios Upplysaren

  Gregorios Upplysaren (armeniska Grigor Lusavoritj, latin Gregorius Illuminator), död ca 320, ”Armeniens apostel”, helgon.
 9. illuminationsteori

  illuminationsteori, en under senantik och medeltid förekommande kunskapsteoretisk doktrin enligt vilken den mänskliga kunskapen direkt eller indirekt vilar på gudomlig upplysning.
 10. årsredovisning

  årsredovisning, årsberättelse, offentlig rapport med främst ekonomisk och finansiell information som aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa företag med annan associationsform samt vissa större företag enligt lag är skyldiga att avge.