1. upplysa

  upp`lysa verb upplyste upplyst, pres. upplyser ORDLED: upp--lys-er SUBST.: upplysande, upplysning
  Svensk ordbok
 2. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 3. Gregorios Upplysaren

  Gregorios Upplysaren (armeniska Grigor Lusavoritj, latin Gregorius Illuminator), död ca 320, ”Armeniens apostel”, helgon.
 4. illuminationsteori

  illuminationsteori, en under senantik och medeltid förekommande kunskapsteoretisk doktrin enligt vilken den mänskliga kunskapen direkt eller indirekt vilar på gudomlig upplysning.
 5. illustration

  illustration (latin illustratio, av illustro ’upplysa’, ’bestråla’), bild som beledsagar och belyser en text, se bokillustration.
 6. smittskyddslagen

  smittskyddslagen, lag (2004:168) med föreskrifter om åtgärder till skydd mot smittsamma sjukdomar hos människor.

 7. Victoria Benedictsson

  Benedictsson, Victoria, född Bruzelius, född 6 mars 1850, död 23 juli 1888, författare; pseudonym Ernst Ahlgren.
 8. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 9. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 10. facklitteratur

  facklitteratur, den del av litteraturen som omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande texter; jämför skönlitteratur.