1. uppmärksamma

  upp`märksamma verb ~de ~t ORDLED: upp--märk-samm-ar SUBST.: uppmärksammande
  Svensk ordbok
 2. Stig Dagerman

  Dagerman, Stig, född 5 oktober 1923, död 4 november 1954, författare och journalist.
 3. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 4. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 5. kronolekt

  kronolekt, språklig variant som förknippas med den språkandes ålder.
 6. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 8. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 9. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 10. civil olydnad

  civil olydnad, ohörsamhet, lagbrott och uppmaning till lagbrott under åberopande av moraliska principer som står över lagar, regler eller order från militär eller civil myndighet, vilka då betraktas som omoraliska, orättvisa eller tyranniska.