1. uppresa

  upp`resa verb uppreste upprest, pres. uppreser ORDLED: upp--res-er SUBST.: uppresande, uppresning
  Svensk ordbok
 2. rektifikation

  rektifikation, destillationsprocess där ångan från toppen av destillationskolonnen kondenseras och återförs till kolonnen (återflöde).
 3. Eannatum

  Eannatum, sumerisk stadsfurste (ensi) i staden Lagash i nuvarande södra Irak, ca 2500 f.Kr.
 4. Finnskulpturerna

  Finnskulpturerna, två stenskulpturer i Lunds domkyrkas krypta som enligt folktraditionen sägs föreställa jätten Finn och dennes hustru Gerda (se Finnsägnen).

 5. akitufesten

  akitufesten, nyårsfest i det forntida Mesopotamien.
 6. Jupiter

  Jupiter, italisk himmelsgud, som Jupiter Optimus (et) Maximus (latin ’den bäste och främste’) det antika Roms övergud och skyddspatron.
 7. erektion

  erektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: e-rekt-ion-en
  Svensk ordbok
 8. revoltera

  revolte´ra verb ~de ~t ORDLED: re-volt-er-ar SUBST.: revolterande; revolt
  Svensk ordbok
 9. upprätta

  upp`rätta verb ~de ~t ORDLED: upp--rätt-ar SUBST.: upprättande; upprättelse (till 2)
  Svensk ordbok