1. upprusta

  upp`rusta verb ~de ~t ORDLED: upp--rust-ar SUBST.: upprustande, upprustning
  Svensk ordbok
 2. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 3. Mohammad Riza Pahlavi

  Mohammad Riza Pahlavi, 1919–80, shah av Iran 1941–79.
 4. upprustningsåläggande

  upprustningsåläggande, påbud av hyresnämnd att bostadslägenhet skall upprustas till s.k. lägsta godtagbara standard.
 5. folkskoleseminarium

  folkskoleseminarium, tidigare läroanstalt för utbildning av lärare och lärarinnor för folk- och småskolor.
 6. John L. McAdam

  McAdam, John Loudon, 1756–1836, skotsk ingenjör och vägbyggare.
 7. Qatar

  Qatar, stat och självständigt emirat på Arabiska halvöns kust mot Persiska viken.

 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 9. Sergej Gorsjkov

  Gorsjkov, Sergej, 1910–88, sovjetisk amiral, från 1967 storamiral av Sovjetunionen.
 10. Linnésällskapet

  Linnésällskapet, egentligen Svenska Linnésällskapet , stiftades 1917 med uppgift att stödja forskning kring och sprida information om Linnés liv och verk samt hålla Linnés minne levande.