1. uppskattning

  upp`skattning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--skatt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. uppskattningsvis

  upp`skattningsvis adv. ORDLED: upp--skatt-nings-vis
  Svensk ordbok
 3. Peter Ustinov

  Ustinov, Sir Peter, 1921–2004, brittisk skådespelare, regissör och dramatiker.
 4. Karl XII

  Karl XII, född 17 juni 1682, död 30 november 1718, svensk kung från 1697, son till Karl XI och Ulrika Eleonora.

 5. Archies lag

  Archies lag , empirisk relation mellan ett sediments porositet, mättnadsgrad och resistivitet; används för uppskattning av olje- och gasmängder.
 6. porositetslogg

  porositetslogg, mätningar vid borrhålsloggning för bestämning av porositet hos bergarter.
 7. utbytesberäkning

  utbytesberäkning, inom skogsbruket uppskattning av det utfall av olika virkessortiment, t.ex. timmer och massaved, som under givna förutsättningar kan erhållas ur ett träd, en rotpost e.d.
 8. intervallskattning

  intervallskattning, uppskattning som ges i form av ett intervall (”andelen är mellan 47 och 50 %”).
 9. sympati

  sympati är en känsla av varm uppskattning och förståelse.
 10. riksskogstaxering

  riksskogstaxering, en på objektiva stickprov grundad och oftast återkommande uppskattning av skogstillgångarnas storlek och beskaffenhet i ett land.