1. uppställning

  upp`ställning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 2. parallaktisk uppställning

  parallaktisk uppställning, äldre benämning på ekvatoriell montering av ett teleskop.
 3. uppställningsplats

  upp`ställningsplats subst. ~en ~er ORDLED: upp-ställ-nings--plats-en
  Svensk ordbok
 4. uppställningsspår

  upp`ställningsspår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp-ställ-nings--spår-et
  Svensk ordbok
 5. byrett

  byrett, anordning för noggrann mätning av vätske- eller gasvolymer vid kemiska experiment.

 6. titreranalys

  titreranalys, kemisk analys som utförs genom titrering och som innebär att den okända mängden av ett ämne bestäms genom fullständig reaktion med ett annat ämne.

 7. blåsinstrument

  blåsinstrument, musikinstrument hos vilket en avgränsad luftmängd utgör det vibrerande element som bestämmer tonhöjd och klangfärg.
 8. Aeroseum

  Aeroseum, stiftelseägt flygmuseum och science center med fokus på flygupplevelser, beläget på tidigare Göta flygflottilj i Säve utanför Göteborg.
 9. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 10. James McNeill Whistler

  Whistler, James McNeill, född 11 juli 1834, död 17 juli 1903, amerikansk-brittisk målare.