1. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 2. musslor

  musslor, Bivalvia, klass blötdjur med ca 15 000 nu levande arter i sött, bräckt eller salt vatten.
 3. flodpärlmussla

  flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera, art i blötdjursklassen musslor.
 4. ö

  ö, landområde som på alla sidor omges av vatten i ett hav, en sjö eller en flod.
 5. drumlin

  drumlin, elliptisk, strömlinjeformad kulle bildad vid botten av inlandsisen.
 6. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 7. klitt

  klitt, äldre, men fortfarande i Danmark använd, benämning på dyn.
 8. AB Svensk Filmindustri

  AB Svensk Filmindustri, SF, filmbolag, bildat 1919 genom sammanslagning av Svenska Bio och Filmindustri AB Skandia.

 9. Azorerna

  Azorerna, portugisiska (Arquipelago dos) Açores, portugisisk ögrupp i Atlanten, 1 300 km väster om Portugal; 2 400 km2, 247 400 invånare (2014).

 10. Harvey Weinstein

  Weinstein, Harvey, född 1952, och Robert (Bob) Weinstein, född 1954, amerikanska filmproducenter (bröder), som 1979 grundade filmbolaget Miramax.