1. upptänklig

  upp`tänklig adj. ~t ORDLED: upp--tänk-lig
  Svensk ordbok
 2. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 3. logisk krets

  logisk krets, elektromagnetisk eller elektronisk krets som realiserar en elementär logisk operation eller funktion, t.ex. OCH, ELLER och ICKE.
 4. Mille Schmidt

  Schmidt, Emil (Mille), 1922–2003, skådespelare och regissör.

 5. Tradera

  Tradera®, webbplats (Tradera.com) för främst auktioner via internet.

 6. Stockholm

  Stockholm, kommun och huvudstad i Sverige, belägen kring Mälarens utlopp i Östersjön, Uppland och Södermanland (Stockholms län).

 7. tonart

  to`nart subst. ~en ~er ORDLED: ton--art-en
  Svensk ordbok
 8. bågna

  bågna [bå`gna el. båŋ`na] verb ~de ~t ORDLED: bågn-ar SUBST.: bågnande
  Svensk ordbok
 9. variabel

  1varia´bel subst. ~n variabler ORDLED: vari-abl-er
  Svensk ordbok