1. uppteckning

  upp`teckning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--teckn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. rättsbok

  rättsbok, privat uppteckning av rättsregler. En lagbok innehåller officiellt antagna lagar.
 3. ljudskrift

  ljudskrift, notation för uppteckning av talat språk, detsamma som fonetisk skrift.
 4. notering

  notering, i musiksammanhang uppteckning av musik med hjälp av visuella symboler.
 5. borgenärsed

  borgenärsed avlägger en gäldenär till förmån för sina borgenärer vid konkurs eller ackord inför konkursdomaren.
 6. vaxtavlestil

  vaxtavlestil, skrivstil som användes i Sverige under tidig medeltid och som anses ha influerats av skriften på vaxtavlor; sannolikt använd bl.a. i den heliga Birgittas svenska uppteckningar av uppenbarelserna.
 7. verbalnot

  verbalnot, diplomatisk skrivelse från en regering till en annan, ursprungligen i form av en enkel uppteckning av ett muntligt framfört budskap.
 8. Skånelagen

  Skånelagen, dansk lag som under medeltiden tillämpades i Skåne, Halland och Blekinge, på Bornholm och till stor del även på Själland.
 9. bordssamtal

  bordssamtal, benämning på uppteckningar av berömda personers måltidskonversation.
 10. August Fredin

  Fredin, August, 1853–1946, folkmusikupptecknare, folkskollärare.