1. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 2. Ur

  Ur var en stad under forntiden i Mesopotamien i nuvarande Irak.
 3. UR

  UR, Sveriges Utbildningsradio AB , se Utbildningsradion.
 4. uttåget ur Egypten

  uttåget ur Egypten, berättelsen i Andra Moseboken, Exodus, om hur israeliterna efter 430 års slaveri i Egypten och sedan Israels Gud plågat landet med en rad naturkatastrofer, sjukdom och död får lov av farao att lämna Egypten.
 5. Det går an: En tafla ur lifvet

  Det går an: En tafla ur lifvet, roman av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1839.

 6. mekaniskt ur

  mekaniskt ur, ur som har lod eller fjäder som drivkälla och ett löpverk som överför rörelse till ett gångsystem där hjulen släpps fram stegvis och rörelsen regleras av ett svängande system.
 7. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 8. laka ur

  laka ur, matlagningsterm, se urlakning.
 9. astronomiskt ur

  astronomiskt ur, ur där man direkt kan avläsa astronomiska data.

 10. Ur-Nammu

  Ur-Nammu, grundare och förste kung av den sumeriska tredje dynastin av Ur 2112–2095 f.Kr.