1. oligarki

  oligarki, fåmannavälde.

 2. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 3. Gustav III

  Gustav III var kung av Sverige 1771–1792.

 4. rap

  rap, musikform som kännetecknas av rytmiskt tal med rimmade texter som framförs till musikackompanjemang.

 5. överbyggnad

  överbyggnad, i Marx samhällsteori benämning på de politiska, juridiska, filosofiska och estetisk-konstnärliga förhållandena i en viss typ av samhälle.
 6. fördelningspolitik

  fördelningspolitik, sammanfattande benämning på politiska arrangemang och åtgärder i syfte att påverka fördelningen av förmögenheter, inkomster eller viss konsumtion, t.ex. sjukvård och utbildning.
 7. hattar och mössor

  hattar och mössor kallades de politiska partierna i Sverige under frihetstiden.
 8. jakobinklubben

  jakobinklubben, politisk sammanslutning under franska revolutionen.
 9. Percy Bysshe Shelley

  Shelley, Percy Bysshe, född 4 augusti 1792, död 8 juli 1822, brittisk författare.
 10. intifadan

  intifadan, palestinska uppror i de av Israel ockuperade områdena.