1. oligarki

  oligarki, fåmannavälde.

 2. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 3. Gustav III

  Gustav III var kung av Sverige 1771–1792.

 4. överbyggnad

  överbyggnad, i Marx samhällsteori benämning på de politiska, juridiska, filosofiska och estetisk-konstnärliga förhållandena i en viss typ av samhälle.
 5. hattar och mössor

  hattar och mössor kallades de politiska partierna i Sverige under frihetstiden.
 6. rap

  rap, musikform som kännetecknas av rytmiskt tal med rimmade texter som framförs till musikackompanjemang.

 7. fördelningspolitik

  fördelningspolitik, sammanfattande benämning på politiska arrangemang och åtgärder i syfte att påverka fördelningen av förmögenheter, inkomster eller viss konsumtion, t.ex. sjukvård och utbildning.
 8. jakobinklubben

  jakobinklubben, politisk sammanslutning under franska revolutionen.
 9. intifadan

  intifadan, palestinska uppror i de av Israel ockuperade områdena.
 10. Percy Bysshe Shelley

  Shelley, Percy Bysshe, född 4 augusti 1792, död 8 juli 1822, brittisk författare.