1. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
 2. nödbostad

  nödbostad, provisorisk bostad som av en myndighet eller organisation ställs till flyktingars, nödlidandes, arbetsoförmögnas eller tillfälligt hemlösas förfogande, t.ex. under krig eller efter större bränder eller naturkatastrofer.

 3. Skånemarknaden

  Skånemarknaden, medeltida marknad vid Skanör och Falsterbo i sydvästra Skåne.
 4. Skanör

  Skanör, del av tätorten Skanör med Falsterbo i Vellinge kommun, Skåne (Skåne län), 25 km söder om Malmö.

 5. Falsterbo

  Falsterbo, del av tätorten Skanör med Falsterbo i Vellinge kommun, Skåne (Skåne län), 28 km sydväst om Malmö.
 6. sill

  sill, Clupea harengus, art i familjen sillfiskar.
 7. Olof Wärneryd

  Wärneryd, Olof, född 1931, kulturgeograf, professor i Lund sedan 1974.
 8. Randstad

  Randstad, en agglomeration av städer i form av en hästsko i mellersta Nederländerna; 5 642 km 2, 6,6 miljonerinvånare (2010).
 9. Gunnar Törnqvist

  Törnqvist, Gunnar, född 1933, geograf, professor i ekonomisk geografi vid Lunds universitet sedan 1967.
 10. Arkansas

  Arkansas, förkortat AR, delstat i södra USA.