1. urbenad

    u`rbenad adj. urbenat ORDLED: ur--ben-ad
    Svensk ordbok
  2. filé

    filé, filet, en stundom använd benämning på urbenat bröstkött från fågel.
  3. BSE

    BSE, bovin spongiform encefalopati, i allmänt språkbruk galna ko-sjukan (engelska mad cow disease), degenerativ hjärnsjukdom hos nötkreatur.