1. ureter

  ureter, uretär, detsamma som urinledare.
 2. ureterit

  ureterit, inflammation i urinledaren (uretern).
 3. uretär

  uretär, ureter , detsamma som urinle­dare.
 4. ureterolitektomi

  ureterolitektomi, operation för att avlägsna stenar i urinledaren.
 5. ureterotomi

  ureterotomi, en operation vid vilken urinledaren friläggs och öppnas för att t.ex. avlägsna en sten eller tumör.
 6. ureteroskopi

  ureteroskopi, undersökning av eller ingrepp i urinledaren (uretern) med hjälp av en rörkikare (ett ureteroskop).
 7. ureterkateterisering

  ureterkateterisering, inläggning av en kateter (slang) i urinledaren med hjälp av ett cystoskop som förs in i blåsan.
 8. ureterostomi

  ureterostomi, kirurgiskt ingrepp där en urinledare läggs fram och får mynna på bukens hud i stället för i urinblåsan.
 9. ureterocele

  ureterocele, blåsformig utvidgning av urinledarens nedersta del där den passerar in i blåsan.
 10. uretangummi

  uretangummi, U, gummityp baserad på polyuretan.